Dorpsstraat 30a, 6681 BN Bemmel - T: 0481 461624

Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF)

Wat houdt dit in?
Sinds 1 januari 2006 is in de meeste gevallen geen verwijzing van de huisarts of specialist meer nodig voor vergoeding van behandelingen door een fysiotherapeut. Dit betekent dat u zonder verwijzing van de huisarts direct zelf contact kunt opnemen met de fysiotherapeut voor een onderzoek, behandeling of advies. Het voordeel is dat u sneller geholpen kunt worden voor uw klacht.

Screening

Als u zonder verwijzing bij de fysiotherapeut komt dan zal deze eerst een screening uitvoeren om vast te stellen of u met uw klacht op de het juist adres bent. Omdat de huisarts steeds een centrale rol blijft vervullen in de coördinatie van uw zorg, zal deze, indien u daarmee instemt, door ons worden ingelicht over de ingezette behandeling. Indien de uitkomst van de screening hiertoe aanleiding geeft zal u geadviseerd worden om alsnog naar de huisarts te gaan.